حماد شیبانی
Hemad Sheybani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جنبش فلسطين پس از درگذشت ياسر عرفات  ١    ٢    ٣   نوامبر ٢٠٠٤
آخرین تحولات جنبش فلسطین   ژوئن ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet