بصیر نصیبی
Basir Nasibi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

نقد سینمای جمهوری اسلامی   ژوئن ٢٠٠٣
هنر تبعیدی و هنرمند تبعیدی   مه ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

ما مشکلی نداریم

bullet

از کلنگ خلخالی تا دوربین تهمینه میلانی

bullet