مرتضی محیط
Morteza Mohit

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

سمینار اتحاد چپ واشنگتن   فوریه ٢٠٠٤
فراسوی سرمایه مزاروش   فوریه ٢٠٠٤
مرحله انقلاب در ایران   ژانویه ٢٠٠٤
پیامدهای حمله نظامی آمریكا به عراق   ژانویه ٢٠٠٤
ماهیت طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی   نوامبر ٢٠٠٣
درس های انقلاب اكتبر   اكتبر ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
bullet

مقدمه‌اى بر ساخت اجتماعى_اقتصادى ايران

bullet

ريشه‌هاى عقب‌ماندگى