یدالله خسروشاهى
Yadollah Khosroshahi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

تشکل مستقل کارگری  ١   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

جنبش كارگرى ايران در  آستانه مرحله‌اى نوين

bullet

تشكلات نفتگران در انقلاب ٥٧