امير جواهری
Amir Javaheri

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

كارزار دفاع  از منصور اصانلو ٢  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦ نوامبر ٢٠٠٦
كارزار دفاع  از منصور اصانلو ١  ١  نوامبر ٢٠٠٦
مبارزات کارگران سقز و همبستگی جهانی  ١  اكتبر ٢٠٠٤
صنعت چای و مبارزات چایکاران شمال ١   
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

bullet

آقاى توكل، بعد از 18 سال، پذيرش انتقاد يا فرار از بيان واقعيت، كداميك؟

bullet

اعتراضات چايكاران شمال

bullet

طرح بازگرداندن افغانى‌ها