على فرمانده
Ali Farmandeh

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

دلایل شكست انقلاب اكتبر  ١     ٢     ٣   نوامبر ٢٠٠٧
درس های انقلاب اكتبر  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   نوامبر ٢٠٠٧

 بحران چپ و تشكيلات رسانه‌اى

 ١    ٢    ٣    ٤   سپتامبر ٢٠٠٦
جنبش‏ فدايى و تشكيلات فدايى- بخش 2  ١   ٢  سپتامبر ٢٠٠٦
جنبش‏ فدايى و تشكيلات فدايى نوار کامل  یا  ١    ٢    ٣  اوت ٢٠٠٦
مساله ملى، پيچ و خم‌ها و شفافيت‌ها  ١    ٢    ٣    ٤    ٥  اوت ٢٠٠٦
ساختار تشكيلاتى و تشكيلات ساختارى   نوار کامل  یا   ١     ٢    ٣  اوت ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

در باره جنبش دانشجویی

bullet

مصاحبه درباره چپ : بحرانها و راه کارها

bullet

مصاحبه درباره حمله احتمالی نظامی به ایران

bullet

قدرت: پویندگی یا میرندگی!؟

bullet

تکمیل لینک های مقاله تشکیلات رسانه ای

bullet

نکات بعد از تحریر: تشکیلات رسانه ای

bullet بحران در جنبش کمونیستی و راه حل تشکیلات رسانه ای
bullet حق تعیین سرنوشت یا سیاست "حل" مسئله ملی در ایران!؟
bullet  رشد تشکیلاتی و تشکیلات
bullet از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی
bullet تشکیل کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به عمل کردها 
bullet

جهت اطلاع نیروهای فعال و تشکیلات های  سیاسی چپ

bullet اتهامات یا اختلافات؟
bullet

حماسه خفته در تابوت