آذر درخشان
Azar Derakhshan

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

كارزار دفاع از جان كبرى رحمان‌پور  ١     ٢     ٣ سپتامبر ٢٠٠٦
سه روز با جمهورى‌خواهان لاييك در پاريس   اكتبر ٢٠٠٤
مجلس‏ هفتم و زنان   ژوییه ٢٠٠٤
قانون منع حجاب یا حجابی بر واقعیت   مارس ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
bullet

قانون منع حجاب

bullet

سرکوب زنان و  غنی ساز اورانیوم

bullet

bullet