درباره اطاق

صفحه اصلی کتابخانه جلسات قبلی اطلاعيه ها درباره اطاق

"اطاق ايرانيان سوسياليست"(Iran Socialist Forum) به مباحثات سوسياليست های ايرانی در باره مسايل انقلاب، سوسياليزم و دموکراسی اختصاص دارد. به همين معنی، اطاقی است برای گفتگو ميان آن کسانی که خود را سوسياليست می دانند، انقلابی هستند و دموکراتيک عمل می کنند. اطاق البته به روی عموم باز است و هر ميهمانی با هر نظری می تواند در اين گفتگو مداخله کند.

          مقررات اطاق          
bullet

همه ميهمانان با هر گونه نظری در اين اطاق از حقوق مساوی برخوردار هستند.

bullet

هيچ گونه توهين، افترا و حملات شخصی و يا استفاده از اسامی ناشايست در اين اطاق مجاز نيست.

bullet

جز اعلام آدرس سايت ها و يا ارجاعات اطلاعاتی استفاده از ابزار نوشتاری اطاق برای آگهی ها، شعارهای بی ربط و تبليغات تجاری و گروهی مجاز نيست.

bullet

استفاده از رنگ قرمز در نوشته ها مختص گردانندگان اطاق است.

         برنامه های اطاق       

از پيشنهادات دوستان برای برنامه های اطاق استقبال مي کنيم. هر پيشنهادی به آخر برنامه پيشنهادات اضافه خواهد شد. تصميم نهايی برنامه ماهانه اطاق به عهده اداره کنندگان اطاق است و جای بحث برنامه و طرح پيشنهادات در جلسات ماهانه "گفتگو با دوستان". (البته از طريق ايميل نيز ميتوانيد با ما تماس بگيريد)

 ايميل: info@socialist-forum.com  
سايت: http://socialist-forum.com